Informacje


dr inż. Magdalena Kasprowicz
Politechnika Wrocławska
+48713204665
prof. dr hab. inż. Marek Langner
Politechnika Wrocławska
+48713202384
dr hab. Marta Kopaczyńska, prof. PWr
Politechnika Wrocławska
+48713202511
prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska
Politechnika Wrocławska
+48713206580
dr inż. Igor Buzalewicz
Politechnika Wrocławska
+48713202511