Kluczowe wynalazki i nowe technologie

Marta Kopaczyńska, Agnieszka Ulatowska-Jarża, Igor Buzalewicz, Halina Podbielska, Magdalena Wawrzyńska*, Dariusz Biały*, Jacek Arkowski*, Emil Płowiecki*, Łukasz T. Wasyluk*, Sposób wytwarzania światłowodowego dyfuzora i dyfuzor,  Zgłoszenie nr 422138 z  06.07.2017; P.232799 B1 z 31.07.2019


Płowiecki E., Wasyluk Ł., Truszewska – Raczyńska M., Kopaczyńska M., Podbielska H., Ulatowska – Jarża A., Wawrzyńska M., Biały D., Sobieszczańska B., Materiał koloidalny do powlekania urządzenia medycznego, urządzenie medyczne oraz sposób powlekania urządzenia medycznego, Patent P. 395888, data zgłoszenia 05.08.2011, Zgłoszenie, sprzedane prawa firmie Balton, sp. z.o.o.

A. Suchwałko, H. Podbielska, I. Buzalewicz, „Sposób identyfikacji gatunku bakterii”, krajowe zgłoszenie patentowe nr P 400116 z  dn. 24.07.2012

I. Buzalewicz, H. Podbielska, „Sposób badania kolonii bakterii hodowanych na podłożach stałych i układ do badania kolonii bakterii na podłożach stałych”, patent krajowy nr P.395007 z dn. 25.05.2011, wynalazek sprzedany firmie AVL Sp. Z O.O w dn.19.09.2014

I. Buzalewicz, H. Podbielska, „Sposób pomiaru liczebności słabo przeźroczystych lub nieprzeźroczystych optycznie obiektów w optycznym układzie odwzorowującym”, patent krajowy nr P.395120 z dn. 03.06.2011, wynalazek sprzedany firmie AVL Sp. Z O.O. w dn.19.09.2014

S.A.M Tofail, J. Zeglinski, P. Cronin, H. Podbielska, E. Dworniczek, P. Tiernan, R. Franiczek, I. Buzalewicz, M. Wawrzyńska, WO 2012/127326, Embedding Nanoparticles in Thermoplastic Polymers, międzynarodowe zgłoszenie patentowe z dn. 18.03.2011

M. Langer et al.  Kompozycja lipidowa do wytwarzania liposomów. Nr zgłoszenia P.372683; Nr prawa wyłącznego PAT.196966

M. Langer et al. Próżniowa kuweta pomiarowa do analiz spektroskopowych, zwłaszcza spektroskopii laserowo indukowanego rozpadu; Nr zgłoszenia P.391740; Nr prawa wyłącznego PAT.216614

M. Langer et al. Sposób przygotowania próbek do oznaczania składu atomowego cieczy, zawiesin oraz proszków. Nr zgłoszenia P.390357

2012-2015 „Balton” Sp. z o.o. – współpraca naukowo-wdrożeniowa w ramach grantu europejskiego FP7-PEOPLE-2012-IAPP (Industry-Academia Partnerships and Pathways), Project Acronym: „EPiCSTENT”, Grant Agreement No.: 324514, biofunkcjonalizacja innowacyjnych implantów dla kardiologii inwazyjnej.

2012-2015 „Vornia Biomaterials” Ltd. – współpraca naukowo-wdrożeniowa w ramach grantu europejskiego FP7-PEOPLE-2012-IAPP (Industry-Academia Partnerships and Pathways), Project Acronym: „EPiCSTENT”, Grant Agreement No.: 324514, opracowanie biologicznie aktywnych powierzchni stentów kardiowaskularnych.

2008-2011 „Balton” Sp. z o.o. – współpraca naukowo-wdrożeniowa w ramach grantu europejskiego FP7, Project Acronym: „Bioelectricsurface”, Grant Agreement No.: CP-FP 212533-2, opracowanie fotoaktywnych stentów wewnątrznaczyniowych dla kardiologii inwazyjnej (produkcja w serii prototypowej).