Kontakt

Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Politechnika Wrocławska

Kierownik

dr hab. Marta Kopaczyńska, prof. PWr
Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej
+48713202511

Strona www